[Manier van werken verandert, dus ook onze werkplek]

Manier van werken verandert, dus ook onze werkplek

Vertrouwd door 100+ klanten

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
[Manier van werken verandert dus ook onze werkplek]

Het is een feit dat de werkplek verandert. De moderne werkplek heeft andere eisen gekregen, zoals de verandering van decentraal werken in plaats van centraal. De cloud speelt hierbij een grote rol, net zoals uw ICT-beheer. Wat houdt die moderne werkplek nou precies in en wat zijn de voordelen? En welke uitdagingen spelen er op dit gebied? Hieronder leggen we dit uit.

Moderniseren

Door de pandemie waar we de laatste jaren mee te maken hebben is er een ware digitale revolutie aan de gang waarbij werkgevers zich geregeld afvragen of zij hierin mee moeten gaan. Waar de meeste ICT’ers voorgaande jaren weinig vertrouwen hadden als moderne werkplek in de cloud, is dat tegenwoordig wel anders.

In de huidige tijd is er veel behoefte aan het moderniseren van de werkplek. Dit komt omdat kortweg onze manier van werken veranderd is. Thuiswerken en werken op afstand vervult een grote behoefte binnen organisaties. Daarnaast vindt deze verschuiving op grote schaal ook plaats tussen bedrijven. Deze verandering vraagt ook aanpassingen binnen de huidige ICT-structuur, iets waar ook medewerkers steeds meer invloed op uitoefenen door hun behoeften en wensen.

Online samenwerken

Zowel intern als extern wordt online samenwerken steeds belangrijker. Wanneer er documenten opgeslagen staan in de cloud, kan er door meerdere mensen tegelijkertijd aan gewerkt worden. Dit ongeacht waar vandaan diegene werkt, vanaf kantoor of vanuit huis. Communicatie wordt hierdoor veel sneller en een stuk gemakkelijker.

Decentraal

modern werkplekbeheer blogHierboven benoemden we het al kort: de moderne werkplek is vooral decentraal gelokaliseerd. Deze nieuwe werkplek brengt ook nieuwe eisen met zich mee. Gebruikers willen bijvoorbeeld gebruik maken van een browser als startplek, waar vanuit alle bedrijfsapplicaties in de cloud te benaderen zijn. En dit allemaal het liefst vanaf ieder apparaat. De moderne werkplek kenmerkt zich vooral door flexibiliteit.

Uitdagingen

Bij het inrichten van de moderne werkplek komen veel bedrijven de nodige uitdagingen tegen. Vaak is de huidige IT-infrastructuur organisch gegroeid en is er laagsgewijs bijgebouwd. Als basis vraagt de moderne werkplek om een flexibele infrastructuur die cloud gebaseerd is. Hierbij maakt het niet uit of het een public, private of hybride cloud is. Deze omzetting kosten veel geld en tijd, iets waarbij scherp gekeken moet worden naar de prioriteiten en waarin kleine stapjes de weg zijn naar succes.

Beheer ontzettend belangrijk

Een moderne werkplek vraagt om een ander beheeraanpak. Een decentrale werkplek beheren is anders dan deze centraal beheren. Wanneer we dit vanuit technisch oogpunt bekijken, ligt de focus vooral op identiteitsbeveiliging, het beveiligen van documenten en op afstand kunnen beheren van apparaten. Eindgebruikers krijgen meer vrijheid en door zo veel mogelijk te automatiseren moet deze vrijheid gestimuleerd worden. Hierdoor worden fouten en vertraging door de menselijke factor verminderd.

Niet van de een op de andere dag geregeld

Het overstappen naar een moderne werkplek gaat niet van het een op het andere moment. Er moet veel denkwerk worden verricht en er is een duidelijke overlap tussen business en ICT-infrastructuur. Wilt u weten hoe wij kunnen bijdragen in deze omzetting? Neem dan gerust contact met ons op en samen bekijken we alle mogelijkheden.

Download direct gratis onze Modern Werkplekbeheer Whitepaper

[Download direct gratis onze Modern Werkplekbeheer Whitepaper]

Download