[IT scans]

IT-scans

Vertrouwd door 100+ klanten

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
[IT scans]

In de huidige digitale wereld zijn organisaties voortdurend blootgesteld aan verschillende vormen van cyberdreigingen. Het beveiligen van gevoelige informatie en het beschermen van systemen tegen kwaadwillende activiteiten zijn cruciale aspecten geworden. Bij het identificeren van kwetsbaarheden spelen een IT-securityscan en een Phish Treat Test een grote rol. Lees meer over onze twee IT-scans:

IT-securityscan

Onze IT-securityscan vormt een instrument om de gezondheid en veiligheid van uw IT-infrastructuur te evalueren. De IT-scan omvat een grondige analyse van netwerken, systemen en applicaties en identificeert zwakke punten en potentiële kwetsbaarheden. Door middel van tool en inspecties kunnen wij potentiële risico’s blootleggen en aanpakken voordat deze grote schade aan kunnen richten. Deze IT-scan geeft een duidelijk beeld van de huidige IT-omgeving. 

Phish Treat Test

Phishing blijft een van de meest voorkomende en effectieve aanvalsmethoden binnen cybercriminaliteit. Phishingaanvallen maken gebruik van manipulatie om gebruikers te misleiden en zo vertrouwelijke informatie te onttrekken. Hierbij moeten we denken aan inloggegevens, financiële gegevens en bedrijfskritische informatie. Onze Phish Treat Test test het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie. Door het simuleren van realistische phishingaanvallen kunnen organisaties de bewustwording van medewerkers vergroten en hen voorzien van de nodige kennis en training om verdachte activiteiten te herkennen en te vermijden. 

Het is raadzaam om regelmatig een IT-securityscan of Phishing test te doen. Ze geven snel inzicht in de IT-organisatie en de mogelijke verbeterpunten. Soms kan een klein risico net het grote verschil maken.

Heeft u vragen over één van de IT-scans? Neem contact met ons op of vraag hieronder de IT-scan of test aan!

IT-securityscan

IT-securityscan

[Security scan]

IT-securityscan

Als bedrijf is het verplicht om databeveiliging aantoonbaar onder controle te hebben. In hoeverre is dit binnen uw organisatie gewaarborgd? Onze IT-securityscan brengt alle risico’s binnen uw IT-infrastructuur in beeld.

Phish Threat Test

Phish Threat Test

[Phish threat test]

Phish Threat Test

Phishing is een ernstige bedreiging voor online veiligheid en privacy en het is erg belangrijk alert te zijn. In hoeverre zijn uw medewerkers bewust van de kenmerken en gevaren van phishing? Test het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie met onze Phish Threat Test. 

Meer weten over dit onderwerp?

[Meer weten over dit onderwerp? ]

We delen graag onze expertise met u.

Neem contact op