Klantbeoordelingen
[Klantbeoordelingen]

Klantbeoordelingen  

Zet gemakkelijk een integratie op met websites die in het maken van klantbeoordelingen voorzien

[Klantbeoordelingen]

Het koppelen met klant beoordelingsproviders

De klantbeoordelingen module voorziet in het koppelen met klant beoordelingsproviders als The Feedback Company
Klantenvertellen en KiyohE-OPS heeft zelf geen mogelijkheden tot het verzamelen van klantbeoordelingen.

Mogelijkheden klantbeoordelingen

De module maakt het mogelijk een integratie op te zetten met websites die in het maken van klantbeoordelingen voorzien. De klantbeoordelingen komen doorgaans tot stand nadat een verzoek tot beoordeling is gestuurd. Een dergelijk verzoek wordt uitgestuurd na het plaatsen van een order.

Klant beoordelingsproviders faciliteren vaak de mogelijkheid na een instelbare tijd een beoordelingsverzoek per mail uit te sturen. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de gekoppelde provider. De van toepassing zijnde provider wordt vastgelegd in het functioneel ontwerp. Geplaatste beoordelingen kunnen worden weergegeven in de webshop in een kader, hierna widget genoemd.

Het proces van klantbeoordeling op basis van een webshop order ziet er doorgaans als volgt uit

Feedback Company widget - Solvisoft klantbeoordelingen

De module voorziet in:

  • Het tonen van geplaatste beoordelingen als widget.
  • Het aanzetten tot beoordelingsactie in communicatie met de beoordelingsprovider

Weergave beoordeling widget

Geplaatste beoordelingen kunnen worden weergegeven middels een hiervoor bestemde widget. De presentatie hiervan is afhankelijk van de mogelijkheden van de beoordelingsprovider. In onderstaand voorbeeld is de weergave opgenomen van een widget van The Feedback Company. De beoordelingen worden op basis van een script of iFrame in de webshop geladen, standaard in de footer van de webshop.

Verzoek tot beoordeling uitsturen 

Na het plaatsen van een order kan de beoordelingsprovider hiervan op de hoogte worden gesteld. De benodigde order- en klantgegevens kunnen worden doorgezet via een real-time API koppeling. De inrichting van deze koppeling en de daarbij behorende mogelijkheden zijn afhankelijk van de provider waarmee wordt gekoppeld. Standaard wordt de volgende informatie doorgestuurd naar de provider.

  • Ordernummer
  • E-mailadres gebruiker 

De mogelijkheden voor het gebruik van deze informatie is per provider verschillend.

  • De tijdsperiode tussen het plaatsen van de order en het versturen van het beoordelingsverzoek. Dit kan ingesteld worden op basis van een aantal en eenheid. Bijvoorbeeld 60 minuten, 2 uur, 4 dagen of 5 werkdagen.
  • De herinneringsmail activatie in aantal en de herinnering interval eenheid. Bijvoorbeeld 2 herinneringen uitgestuurd met een interval van 4 dagen. De intervaleenheden kunnen minuten, uren, dagen of werkdagen zijn.

Meer weten over dit onderwerp?

[Meer weten over dit onderwerp? ]

We delen graag onze expertise met u.

Neem contact op