[Cybercriminaliteit: voorkomen is beter dan genezen]

Cybercriminaliteit: voorkomen is beter dan genezen

Vertrouwd door 100+ klanten

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
[Cybercriminaliteit: voorkomen is beter dan genezen]

Maatregelen treffen tegen brand en inbraak vindt eigenlijk iedere ondernemer normaal. Maar is uw organisatie ook voorbereid op een cyberaanval? De gevolgen van zo’n aanval kunnen enorm groot zijn en ook hierbij geldt het gezegde ‘voorkomen is dan genezen’.

Schade bij cyberaanvallen

De kans op een aanval voor een bedrijf is 1 op 5. Het gemiddelde schadebedrag per aanval is de afgelopen jaren gestegen van €184.000 naar €300.000. Uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat de totale jaarlijkse schade in Nederland als gevolg van cyberaanvallen zo’n 10 miljard euro bedraagt. De verwachting is dat dit bedrag de aankomende jaren flink zal toenemen, gezien het fors toenemend aantal cyberaanvallen.

Bedreiging ligt op de loer

Veel ondernemers denken dat zij geen risico lopen op cybercriminaliteit. Zij verwachten geen interessant doelwit te zijn of schatten in dat ze te klein zijn voor een succesvolle aanval. Echter is iedere organisatie tegenwoordig een potentieel doelwit voor cybercriminelen.

Daarnaast wordt al snel gedacht dat wanneer alle bestanden en gegevens in de cloud opgeslagen staan, er geen kans is op een cyberaanval. Helaas is dit niet waar. De cloud kunnen we eigenlijk zien als een netwerk op de computer van iemand anders. Daarnaast kunnen medewerkers, soms misschien zelfs per ongeluk, op een verkeerd linkje in een e-mail klikken en de hacker zit hierdoor meteen in het systeem. Cybercriminelen hebben door deze simpele actie al een geslaagde actie.

De laatste maanden is er een exponentiele toename te zien in het aantal DDoS-aanvallen. Bij deze aanvallen sturen criminelen in één keer zoveel verkeer naar computers, netwerken en servers dat deze onbruikbaar worden. Websites en netwerken worden hierdoor trager of zijn niet meer te gebruiken. Door deze aanval komt de bedrijfscontinuïteit flink in gevaar. Een DDoS-aanval is voor cybercriminelen vrij eenvoudig uit te voeren, iets waarbij ze bedrijfseigenaren maar al te graag chanteren. Het risico op reputatieschade neemt hierbij ook toe, omdat websites door de aanval onbetrouwbaar lijken voor de buitenwereld.

Risico’s

Databestanden zijn voor de meeste bedrijven van grote waarde. Wanneer deze worden gegijzeld, kunnen cybercriminelen hier flink wat losgeld voor vragen. Daarnaast kunnen datavelden beschadigd worden en zullen later hersteld moeten worden. Bij een cyberaanval is er een grote kans dat uw organisatie tijdelijk minder of soms zelfs helemaal geen omzet genereert. Zoals hierboven genoemd is een cyberaanval al succesvol wanneer één van uw medewerkers op een verkeerde link in een e-mail klikt. Het risico op een aanval ligt dus dagelijks op de loer.

Wapenen tegen cyberaanvallen

Zorg er allereerst voor dat uw digitale hygiëne op orde is. Draai op tijd de nodige updates en installeer een goede firewall. Zorg er daarnaast ook voor dat dagelijks back-ups worden gemaakt en dat deze niet op dezelfde plek, server of cloud bewaard worden. Mocht het nodig zijn om deze back-ups terug te zetten, dan zijn ze niet bruikbaar als deze afkomstig zijn van dezelfde locatie. Tot slot is bewustwording van personeel ook ontzettend belangrijk in de strijd tegen cybercriminaliteit. Menselijk handelen blijft immers de zwakste schakel en vertrouwen op een firewall en de recentste updates is allang niet meer voldoende.

Download direct gratis onze beste firewall tips om ransomware te blokkeren

[Download direct gratis onze beste firewall tips om ransomware te blokkeren]

Download